Produkt/ us?uga - ich projektowanie i rozwój
jak zorganizowa? nowy proces rozwoju produktu/ us?ugi
Prowadz?cy: Sergio Terzi

Kurs zosta? przygotowany w ramach projektu dofinansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej pt.: "Design for Europe" oraz umieszczony na platformie edukacyjnej pod adresem:
http://platform.designforenterprises.eu/

Wykorzystanie niekomercyjne zgodnie z warunkami: http://www.designforeurope.eu/terms-use