Strategiczne projektowanie dla MSP
Jak wykorzysta? projektowanie jak strategiczny atut
Prowadz?cy: Francesco Zurlo

Kurs zosta? przygotowany w ramach projektu dofinansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej pt.: "Design for Europe" oraz umieszczony na platformie edukacyjnej pod adresem:

http://platform.designforenterprises.eu/

Wykorzystanie niekomercyjne zgodnie z warunkami umieszczonymi na stronie http://www.designforeurope.eu/terms-use